Skuteczna droga leczenia osób uzależnionych

Kuracja odwykowa wywiera wiele kontrowersji, które wiążą się zasadniczo z niskim pułapem wiedzy która dotyczy tego problemu. Właściwie prowadzona terapia uzależnienia od alkoholu, często stosuje farmakoterapię, zwłaszcza w początkowym jej czasie.

Walczymy z alkoholizmem tu i teraz

Autor: amenclinicsphotos ac
Źródło: http://www.flickr.com
Farmaceutyki stosuje się w celu zmniejszenia drastycznych nieraz objawów zespołu abstynencyjnego, rehabilitacji cielesnej ciała, również poprawy funkcjonowania umysłowego w pierwszym okresie trzeźwienia. Należałoby jednakże dodać, iż farmakoterapia odgrywa w leczeniu alkoholizmu rolę wspierającą i powinna być stosowana bardzo rozważnie, po naradzie z lekarzem psychiatrą, lub neurologiem. Używanie wyłącznie lekarstw nie jest kuracją uzależnienia. Nie jest nim też wszywanie Esperalu, którego nie stosują już publiczne i znakomite, profesjonalne ośrodki leczenia alkoholizmu. Leczenie odwykowe sądzi, iż koniecznym elementem rehabilitacji jest tok znany jako uświadamianiem szkód wynikających z picia (zobacz kompletną propozycję pod adresem). Proces ten jednakże winien realizować się w ośrodku leczenia alkoholizmu, a jego wielkość powinna być przystosowana do funkcjonowania psychicznego pacjenta, także etapu leczenia na jakim jest obecnie.

Alkoholicy

Autor: Solveig Rundquist
Źródło: http://www.flickr.com
Najważniejszym celem i warunkiem skutecznej kuracji jest bowiem zbudowanie w osobie uzależnionej prywatnego przekonania o tym, iż leczenie odwykowe, trzeźwość, abstynencja, przyniosą jej rzeczywiste korzyści i nikomu innemu nie są tak niezmiernie korzystne, jak jej samej – zobacz, co piszą fachowcy. Uzależnienie jest zakorzenione bardzo silnie w podświadomości.

Zaintrygowały Cię wątki opracowane w tym wpisie? Czujesz jednakże braki? W takim razie zachęcamy do nowej strony – naciśnij tu stomatolog bielany i przenieś się tam.

Odłączenie od alkoholu nie jest środkiem samym w sobie. Stwarza jednak okoliczności, by często pierwszy raz od bardzo długiego czasu, dać osobie chorej sposobność na analizę tego, co stało się w ich życiu przez alkohol i podjęcie początkowych zmian. Ani jeden alkoholik nie poradzi sobie ze osobistym alkoholizmem samotnie. Bezradna pozostaje również rodzina. Powinno się o tym pamiętać, że leczenie odwykowe prowadzone powinno być w profesjonalnych ośrodkach leczenia alkoholizmu, pod okiem specjalnie wyszkolonej, mającej uprawnienia kadry.